فهرست استارتاپهای حوزه اپلیکیشن
  • 66 مورد
سامانه فوتبالیتسامانه فوتبالیت

سامانه فوتبالیت

اولین نرم افزار مدیریت باشگاه و مدارس فوتبال در ایران

هایپر ۲۴هایپر ۲۴

هایپر ۲۴

پلتفرم ارتباط فروشندگان مواد غذایی و مشتریان خان

سلواسلوا

سلوا

فروشگاه اینترنتی محصولات سالم و روستایی

مدیسامدیسا

مدیسا

ربات هوشمند مدیریت ساختمان

اَمتوناَمتون

اَمتون

شهر دیجیتال آینده

تلیارتلیار

تلیار

اپلیکیشن مشاوره روانشناسی

قبولیقبولی

قبولی

با قبولی نه بگو به کتاب های سنگین کنکور

آرایشگاهآرایشگاه

آرایشگاه

آرایشگاه یک استارتاپ در شهر تهران می باشد