فهرست استارتاپهای حوزه اپلیکیشن
  • 64 مورد
سلواسلوا

سلوا

فروشگاه اینترنتی محصولات سالم و روستایی

مدیسامدیسا

مدیسا

ربات هوشمند مدیریت ساختمان

اَمتوناَمتون

اَمتون

شهر دیجیتال آینده

تلیارتلیار

تلیار

اپلیکیشن مشاوره روانشناسی

قبولیقبولی

قبولی

با قبولی نه بگو به کتاب های سنگین کنکور

آرایشگاهآرایشگاه

آرایشگاه

آرایشگاه یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

شارژمانشارژمان

شارژمان

شارژمان یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

بپرسبپرس

بپرس

پرسش و پاسخ آنلاین