فهرست استارتاپهای حوزه اپلیکیشن
 • 59 مورد
اَمتوناَمتون

اَمتون

شهر دیجیتال آینده

تلیارتلیار

تلیار

اپلیکیشن مشاوره روانشناسی

قبولیقبولی

قبولی

با قبولی نه بگو به کتاب های سنگین کنکور

آرایشگاهآرایشگاه

آرایشگاه

آرایشگاه یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

شارژمانشارژمان

شارژمان

شارژمان یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

بپرسبپرس

بپرس

پرسش و پاسخ آنلاین

میگری واچمیگری واچ

میگری واچ

طراحی و توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت تسهیل خدمات ...

بالونتبالونت

بالونت

شبکه اجتماعی کاری

  ای میهنای میهن

  ای میهن

  تبدیل کسب و کار سنتی به دیجیتال

  تیک طبتیک طب

  تیک طب

  استارتاپ سلامت تیک طب خدمات پرستاری و پزشکی و... را در زمان ...

  بیاموزبیاموز

  بیاموز

  کمک به یادگیری زبان های مختلف