پرتقالی ها ایجاد شده است تا در اتمسفری متفاوت و رویکردی هوشمندانه و اصولی، طراحی وب را آموزش دهد.

مخاطب این سایت در انتهای مسیر قادر خواهد بود یک وبسایت موفق راه اندازی کند.

الو استاد

الو استاد

  • سامانه تدریس، فیلم آموزشی، تدریس خصوصی معلم خصوصی
طراحی سایت پرتال

طراحی سایت پرتال

  • طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
کافه تدریس

کافه تدریس

  • امکان ارتباط با اساتید و معلمانی خوب و کارآمد برای مشاوره، تدریس خصوصی و رفع ...