پرتقالی ها ایجاد شده است تا در اتمسفری متفاوت و رویکردی هوشمندانه و اصولی، طراحی وب را آموزش دهد.

مخاطب این سایت در انتهای مسیر قادر خواهد بود یک وبسایت موفق راه اندازی کند.

سامانه گستر آکو

سامانه گستر آکو

  • طراحی وبسایت،فروشگاه الکترونیکی، پیشخوان
پایگاه آموزش مجازی راندگی

پایگاه آموزش مجازی راندگی

  • پایگاه آموزش مجازی راندگی یک استارتاپ می باشد
جزوه ننویس

جزوه ننویس

  • اپلیکیشن دستیار آموزشی