نسل سالم دات کام، بستری است برای معرفی رفتارهای هنجار در حیطه های مختلف و تلاش جهت نهادینه کردن این هنجارهای رفتاری با ابزارهای مختلف مانند آموزش، بازی سازی، معرفی کتب طبقه بندی شده و …
نسل سالم دات کام، مجالی است تا هر یک از ما در مورد مهارتهای زندگی , رفتارهای هنجار آن بیشتر بدانیم و این ارزشها را به نسلهای آینده و فرزندانمان منتقل کنیم. اینگونه همه ما در پرورش نسلی سالم، کارآمد و آینده ساز سهیم خواهیم بود.
نسل سالم دات کام برای تحقق این مأموریت، نوآوریهای متعددی در شیوه های آموزش و رفتارسازی ارائه داده و تلاش دارد با روشهای نوین، اثر مداخلات رفتارسازی را بهینه کند.
نسل سالم دات کام امیدوارم است با این فعالیتها، شاهد پرورش نسل سالم با رفتارهای هنجار نهادینه شده باشد

 

مشورپ

مشورپ

  • مشورپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
گفتاره

گفتاره

  • مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی
گپ بزن

گپ بزن

  • گپ بزن یک استارتاپ در شهر تهران می باشد