ه اپلیکیشن درخواست خدمات “خدمت از ما” خوش آمدید. این مجموعه باور و امید دارد که می شود خدمات را به شکل متفاوت و با کیفیت متمایزی ارائه داد. افراد، خانواده ها و سازمانها می توانند در “خدمت از ما” در زمانی کوتاه با منطقی ترین قیمت ها و کیفیتی قابل قبول ، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند . ماموریت ما ساده سازی در انجام خدمات مورد نیاز شماست تا وقت بیشتری برای سایر امور مهم خود و ارتقا کیفیت سطح زندگیتان بیابید.

ما اولین نیستیم. ادعای بهترین بودن هم نداریم. اما برای کم خطاترین بودن تلاشی هر روزه داریم.

شرکت خدماتی کاردون

شرکت خدماتی کاردون

  • کار رو بسپار به کاردون
هوم سرویز

هوم سرویز

  • سامانه هوشمند درخواست خدمات
لم‌بده

لم‌بده

  • سفارش آنلاین خدمات خانگی