دفاتر کار اشتراکی سرو کروپ، فضایی برای یافتن فرصت های جدید، شبکه سازی و برقراری ارتباط با افراد حرفه ای است. استفاده از فضای کار اشتراکی محیط کاری پویاتر و خلاق تر برای کسب و کارها فراهم می کند. ارائه فضای کار اشتراکی و دفاتر اختصاصی در برج کیان تهران، علاوه بر گسترش  تقویت شبکه سازی در راستای توسعه کسب و کارتان به شما این فرصت را می دهد تا هزینه هایتان را بهینه کنید.