اکوسیستم غیر متمرکز استارتاپی ایران
علی آجودانیان

علی آجودانیان

  • بنیان گذار
مصطفی  پورعلی

مصطفی پورعلی

  • هم بنیان گذار
محمد کرمانی

محمد کرمانی

  • مدیرعامل
توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

  • مدیرعامل

نظرات