کشاورزان در استان هرمزگان سالهاست انبه می کارند. روستاهای میناب و رودان پر از آدم هایی است که انبه بخش مهمی از زندگی آن هاست. آن را بلدند و می توانند به بهترین نحو پرورش دهند. ترکیب انبه، خرما و مرکبات، اینجا زندگی هایی را ساخته اما آن طور که باید به بازار نمی رسد و کشاورز مجبور می شود همه چیز بکارد تا این هزینه جبران گردد. نداشتن بازار مناسب میتواند الگوی کشت و به دنبال آن مصرف نهاده ها را تحت تاثیر قرار دهد. استان هرمزگان با محدودیت منابع آبی مواجه بوده و وضعیت فروچاله های دشت میناب به خاطر برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی، بحرانی ارزیابی شده است. این نکته اهمیت توجه به الگوی کشت مناسب را دو چندان می نماید. در این شرایط ترسیم جهانی که در آن کشاورز با فاصله کمتری نسبت به خریدار قرار می گیرد یا قادر است آسانتر به بازار فروش دسترسی داشته باشد، می تواند به افزایش درآمد کشاورز، اصلاح الگوی کشت و امنیت خاطر مصرف کننده بیانجامد. سِوِند به دنبال ایجاد سیستمی است که ارتباط میان مزرعه ها و خانه ها را بهبود بخشد. مصرف کننده نهایی تصویر روشنی از شرایط تولید و کیفیت آن چه خریداری کرده داشته باشد و کشاورز هم بتواند از طریق تعامل با خریدار، درک درستی از بازار محصولات خود به دست بیاورد. با خرید از سِوِند: سیستم شفاف تولید: شما می توانید به طور شفاف از کاشت تا برداشت محصول از آنچه در مزرعه انتخابی تان می گذرد اطلاع داشته باشید و در جریان شرایط تولید و کیفیت محصول مورد استفاده تان باشید. اگر بخواهید می توانید از طریق ثبت نام در رویداد ها در زمان برداشت محصول همراه کشاورز شوید تازه خوری: با خرید از مزارع عضو سِوِند می توانید مواد غذایی خود را به صورت تازه مصرف نمایید. این محصولات بدون نگه داری در انبار و سردخانه، از مزرعه به دست شما می رسد. حفظ منابع طبیعی: خرید بدون واسطه از مزرعه و دسترسی مستقیم کشاورزان به بازار باعث افزایش درآمد کشاورز می شود. این کار می تواند توجه او را به کیفیت محصول تولیدی و سلامت آن (به جای بالابردن کمیت) معطوف کند و این فرصتی است که شما با خرید از سِِوِند به محیط زیست می دهید.