صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان یک سرمایه گذار در شهر مشهد می باشد

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی به عنوان سومین صندوق کشور در سال ۱۳۸۷ با هدف جذب منابع مالی برای توسعه، مشارکت و سرمایه­ گذاری لازم در امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه­ گذاری بخش غیردولتی، ارائه تسهیلات مالی و حمایت­ های قانونی از پژوهشگران و فناوران و کمک به دستگاه­ های اجرایی در جهت تجاری­ سازی تاسیس گردیده ­است.

در طول ۱۰ سال از عمر صندوق، تلاش­ بسیاری برای وصول به اهداف تعریف­ شده، انجام گرفته­ است که برآیند آن به حول و قوه الهی همواره در جهت مثبت و روبه رشد بوده ­است.

ماموریت

مشارکت مدنی (در طرح) و حقوقی (در سهام) با تامین سرمایه ریسک‌پذیر
اعطای وام و تسهیلات
صدور انواع ضمانت‏نامه ‏های بانکی
ارائه خدمات کارگزاری و عاملیت به کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی
تضمین قراردادها
اهداف

اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی
تامین سرمایه خطرپذیر و مشارکت و سرمایه­ گذاری در طرح­ های پژوهشی و فناوری
تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح­ های پژوهشی و فناوری
صدور ضمانت­نامه های موردنیاز موسسات پژوهشی و فناوری