صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

 

هدف از تشکیل صندوق،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است.علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری بلندمدت در این زمینه،کمک به رشد اقتصادی،کارآفرینی،ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند.در راستای اهداف یاد شده،صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه های طرح های تحقیق و توسعه،پروژه های فکری و نوآورانه،اختراعات و علائم تجاری به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی محصولات شرکت های یادشده سرمایه گذاری می نماید.سرمایه صندوق می تواند به صورت خرد و یا مدیریتی انجام پذیرد.سرمایه گذاری در این صندوق با ریسک بسیار زیادی همراه است که ناشی از ماهیت اینگونه سرمایه گذاری است.البته تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری های این صندوق سودآور باشد ولیکن هیچ تضمینی در خصوص سود یا اصل سرمایه وجود ندارد.ممکن است در اثرکاهش ارزش خالص دارایی های صندوق،سرمایه گذار در موقع فروش واحدهای سرمایه گذاری خود،مبلغی دریافت کند که از مبلغ پرداختی وی هنگام پذیره نویسی و یا خرید واحدهای سرمایه گذاری بسیار کمتر باشد.