چشم ‏انداز کارایا:

تبديل شدن به معتبرترین گروه سرمايه گذاران نيك انديش داخلی و خارجی در ایران براي توسعه كارآفريني و ايجاد ثروت در كشور

ماموریت کارایا:

ایجاد یک ارتباط مناسب و کارآمد بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای توسعه اقتصادی و ترویج کارآفرینی در کشور، بدین منظور ما خود را متعهد به پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینان زبده و جذب سرمایه‌گذاران در جهت توسعه اقتصادی و ثروت‏ آفرینی می‌دانیم.

سعید سازگاری

سعید سازگاری

 • مدیر اجرایی
محمد فتوت

محمد فتوت

 • عضو نیک اندیش
محمدحسن احمدزاده

محمدحسن احمدزاده

 • عضو نیک اندیش
امیروحید فخرداعی

امیروحید فخرداعی

 • عضو نیک اندیش
مصطفی شجاع

مصطفی شجاع

 • عضو نیک اندیش
محمود تولایی

محمود تولایی

 • عضو نیک اندیش
کمال عرفانی

کمال عرفانی

 • عضو نیک اندیش
خسرو سلجوقی

خسرو سلجوقی

 • عضو نیک اندیش
مجید نعمتی

مجید نعمتی

 • عضو نیک اندیش
محمود لیائی

محمود لیائی

 • عضو نیک اندیش
صالح تبیانی

صالح تبیانی

 • عضو نیک اندیش
مهدی مظاهری

مهدی مظاهری

 • عضو نیک اندیش
رضا زعفریان

رضا زعفریان

 • عضو نیک اندیش
امید زیلوچیان

امید زیلوچیان

 • عضو نیک اندیش
مهدی حسن زاده

مهدی حسن زاده

 • عضو نیک اندیش
کریس فریدونی

کریس فریدونی

 • عضو نیک اندیش
زهره ابریشمی

زهره ابریشمی

 • عضو نیک اندیش
رضا فرزانه

رضا فرزانه

 • عضو نیک اندیش
هادی جلالی

هادی جلالی

 • عضو نیک اندیش
بیژن یزدانی

بیژن یزدانی

 • عضو نیک اندیش
عماد  زیلوچیان

عماد زیلوچیان

 • عضو نیک اندیش
محمدرامین کمیلیان

محمدرامین کمیلیان

 • عضو نیک اندیش
سید جعفر موسوی

سید جعفر موسوی

 • عضو نیک اندیش
احمد معیری

احمد معیری

 • عضو نیک اندیش
حسین کاظمی

حسین کاظمی

 • عضو نیک اندیش
سینا ناهید

سینا ناهید

 • عضو نیک اندیش
عباس زیلوچیان

عباس زیلوچیان

 • عضو نیک اندیش
وحید کرمانچی

وحید کرمانچی

 • عضو نیک اندیش
اکبر رنجبری

اکبر رنجبری

 • عضو نیک اندیش
بشیر اتفاق

بشیر اتفاق

 • عضو نیک اندیش
محمدناصر ذهبیون

محمدناصر ذهبیون

 • عضو هیئت امنا، و هیئت مؤسس کارایا و عضو نیک اندیش
فیروزه کرمانشاه

فیروزه کرمانشاه

 • عضو هیئت امنا، و هیئت مؤسس کارایا
مونا شکرریز

مونا شکرریز

 • عضو نیک اندیش
ایمان عقیلیان

ایمان عقیلیان

 • عضو هیئت امنا و عضو نیک اندیش
حسین مفاخریان

حسین مفاخریان

 • عضو هیئت امنا، و هیئت مؤسس کارایا و عضو نیک اندیش
حسن شکرریز

حسن شکرریز

 • عضو هیئت امنا، و هیئت مؤسس کارایا و عضو نیک اندیش
سید جلال احمدزاده

سید جلال احمدزاده

 • عضو هیئت اجرایی و عضو نیک اندیش
علی فتوت احمدی

علی فتوت احمدی

 • عضو هیئت اجرایی و عضو نیک اندیش
شهرام شکوری

شهرام شکوری

 • عضو هیئت امنا، و هیئت مؤسس کارایا و عضو نیک اندیش
رضا روحی

رضا روحی

 • ریاست هیئت اجرایی، عضو هیئت امنا، و هیئت مؤسس کارایا و عضو نیک اندیش
مرتضی دانش

مرتضی دانش

 • عضو هيئت اجرايي
محمد زاهدی

محمد زاهدی

 • عضو نیک اندیش
علیرضا معمار

علیرضا معمار

 • دبیر اجرايي واحد مشهد