وظیفه ی ما ارائه خدمات حرفه ای ، سریع و مطمئن در جهت کسب رضایت شماست. با ما کیفیت خدمات حرفه ای را تجربه کنید.

اعزام نیروی کارآزموده، باتجربه و مطمئن در کوتاه ترین زمان وجه تمایز ماست. در تمامی مراحل همراه شما هستیم.

کاراباما

کاراباما

  • کاراباما یک استارتاپ می باشد
لوله وِست

لوله وِست

  • ما بهترین متخصصین را برای شما برگزیدیم
کلینکس

کلینکس

  • سامانه آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزلنام صاحب استارتاپ: محمد اسماعیل تحصیلی