وظیفه ی ما ارائه خدمات حرفه ای ، سریع و مطمئن در جهت کسب رضایت شماست. با ما کیفیت خدمات حرفه ای را تجربه کنید.

اعزام نیروی کارآزموده، باتجربه و مطمئن در کوتاه ترین زمان وجه تمایز ماست. در تمامی مراحل همراه شما هستیم.

خدمت از ما

خدمت از ما

  • اپلیکیشن درخواست خدمات منزل
امدادهوم

امدادهوم

  • امدادهوم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
هوم سرویز

هوم سرویز

  • سامانه هوشمند درخواست خدمات