روستا پلاس

سامانه جامع و تخصصی بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و کسب و کار روستائیان و کشاورزان در ایران

شبکه سراسری کسب و کار روستائیان و کشاورزان ایران (روستا پلاس) با هدف بازاریابی ، بازارسازی و فروش مستقیم محصولات تولیدی ایجاد و تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرد تا در پی رسالت خود زمینه فروش و صادرات محصولات روستائیان و کشاورزان را در سراسر کشور و کشورهای خارجی هدف فراهم سازد از آنجا که اینجانب خود پرورش یافته روستا و فرزند کشاورز می باشم به خوبی می دانم که مهمترین دغدغه گذشته و حال کشاورزان در ایران فروش محصولات خود بوده است محصولی که حاصل یک سال رنج و زحمت شما و پدران ما بوده و به دلیل عدم شناخت مشتری و دور بودن از بازار مصرف سود آن به ناچار نصیب دلالان و واسطه گران شده است از این رو بر آن شدیم تا با ایجاد بازاری بزرگ در عرصه دیجیتال با حذف دلال و واسطه با ایجادرابطه مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده دسترسی کلیه کشاورزان در سراسر کشور را به بازار مصرف و مشتری های واقعی برقرار نماییم . به طوری که شما بتوانید کلیه محصول و اجناس خود را به هر شخص و مصرف کننده ای در هر نقطه کشور مستقیم با قیمت مناسب تر فروخته و یا خریداری نمائید که امید است باعث افزایش درآمد شما و در نتیجه رفاه نسبی در زندگیتان گردد.

روستاتیش

روستاتیش

  • روستاتیش پلتفرم آنلاین توسعه روستایی از طریق فروش محصولات پایدار است
تازه چین

تازه چین

  • خرید خشکبار با حداقل واسطه از کشاورز
کشمون

کشمون

  • زعفران خوب را مستقیم از کشاورز بخرید!