فهرست استارتاپهای حوزه بازار کشاورزان
  • 3 مورد
تازه چینتازه چین

تازه چین

خرید خشکبار با حداقل واسطه از کشاورز

روستا پلاسروستا پلاس

روستا پلاس

سامانه جامع و تخصصی بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و کسب و ...

    کشمونکشمون

    کشمون

    زعفران خوب را مستقیم از کشاورز بخرید!