فهرست استارتاپهای حوزه بازار کشاورزان
  • 10 مورد
کشاورزی نوکشاورزی نو

کشاورزی نو

پایگاهی برای ارائه اطلاعات، محصولات و خدمات مدرن و کاربردی کشاورزی - ...

بازارروزایرانیانبازارروزایرانیان

بازارروزایرانیان

پلتفرم تسهیل مبادلات شهر و روستا

باباپستهباباپسته

باباپسته

فروش پسته رفسنجان بدون واسطه از کشاورز

سروبانسروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

دهچیدهچی

دهچی

خانه زنبورداران زحمتکش و صادقی است که شما می‌توانید عسل طبیعی مورد ...

روستاتیشروستاتیش

روستاتیش

روستاتیش پلتفرم آنلاین توسعه روستایی از طریق فروش محصولات پایدار است

پلتفرم شبکه برنج ایران رایسفاپلتفرم شبکه برنج ایران رایسفا

پلتفرم شبکه برنج ایران رایسفا

رایسفا اولین پلتفرم دوسویه عرضه مستقیم برنج از مزرعه به مصرف کننده

تازه چینتازه چین

تازه چین

خرید خشکبار با حداقل واسطه از کشاورز

روستا پلاسروستا پلاس

روستا پلاس

سامانه جامع و تخصصی بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و کسب و ...

    کشمونکشمون

    کشمون

    زعفران خوب را مستقیم از کشاورز بخرید!