بِهزی، سامانه ارائه کننده پشتیبانی، آموزش و ارزیابی (به عنوان خدمات مکمل درمان) برای بیماران است. بهزی به نوعی بازوی آموزش، مراقبت و ارزیابی پزشک بوده و بیمار را در مسیر نیل به سلامتی هر لحظه همراهی میکند. پزشکان پس از ویزیت بیمارانشان را به بِهزی می سپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند و بِهزی هم از طریق جمع آوری و پالایش دادههای گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از طریق آموزش، یادآوری و ارائه نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند.

میگری واچ

میگری واچ

  • طراحی و توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت تسهیل خدمات سلامت محور
صبا آرنا

صبا آرنا

  • صبا آرنا یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد
مطب ویزیت

مطب ویزیت

  • سلامت/ سامانه رزرواسیون انلاین و سریع مطب