بِهزی، سامانه ارائه کننده پشتیبانی، آموزش و ارزیابی (به عنوان خدمات مکمل درمان) برای بیماران است. بهزی به نوعی بازوی آموزش، مراقبت و ارزیابی پزشک بوده و بیمار را در مسیر نیل به سلامتی هر لحظه همراهی میکند. پزشکان پس از ویزیت بیمارانشان را به بِهزی می سپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند و بِهزی هم از طریق جمع آوری و پالایش دادههای گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از طریق آموزش، یادآوری و ارائه نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند.

سلامتپاد

سلامتپاد

  • پلتفرم آنلاین ورزش و رژیم غذایی برای بانوان
اپلیکیشن لک لک

اپلیکیشن لک لک

  • لک‌لک یک شبکه اجتماعی مخصوص مادران و بارداران است تا دغدغه‌هایشان را در یک فضای ...
مِدگردی

مِدگردی

  • ارائه دهنده خدمات پزشکی و گردشگری در ایران