فهرست استارتاپهای حوزه درمان
  • 3 مورد
طبینجا - نوبت دهی اینترنتی دکترطبینجا - نوبت دهی اینترنتی دکتر

طبینجا - نوبت دهی اینترنتی دکتر

سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیک ها و مطب پزشکان

میس بیمیس بی

میس بی

میس بی رو با خودت نبر!

بهزیبهزی

بهزی

آموزش ، پشتیبانی و ارزیابی برای بیماران