کارگاه آموزشی مدیریت پروژه به سبک چابک (با روش اسکرام)

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه به سبک چابک (با روش اسکرام)

دوره مقدماتی مدیریت پروژه به روش چابک و اسکرام 

 

این دوره با هدف آموزش مفاهیم اصلی چابکی و چارچوب اسکرام به شرکت‌کنندگان برای به‌کارگیری آن‌ها در پروژه‌های روزمره خود جهت توسعه محصول طراحی شده است. در این دوره شرکت‌کنندگان مفاهیم اصلی، نقش‌ها، فرآیندها، خروجی‌ها و غیره رو آموزش می‌بینند و با نحوه استفاده عملی آنها در پروژه‌ آشنا می‌شوند.

 

مدت دوره: 16 ساعت

 

شرکت‌کنندگان: مدیران محصول، توسعه‌دهندگان، طراحان و تمامی افرادی که در فرآیند توسعه محصول یا خدمات شرکت ‌دارند و یا قصد دارند در این زمینه جذب بازارکار شوند.

 

سرفصل دوره:

آشنایی با چارجوب اسکرام
آشنایی با مفاهیم Agile و مدل‌های دیگر Agile
قواعد Agile
Extreme Programming
Kanban
Lean
نقش‌های اسکرام
Product Owner
Scrum Master
Development Team
فرآورده‌ها در اسکرام
Product Backlog
Sprint Backlog
User Stories
رویدادهای اسکرام
Scrum Planning
Scrum Review
Scrum Retrospective
Daily Scrum
برنامه‌ریزی در اسکرام
اصول برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی برای محصول
برنامه‌ریزی برای ارائه به بازار
مباحث تکمیلی
Velocity & Estimation
Technical Debt
Scrum of Scrum
Managers in Scrum
What if something goes wrong
Scrum, Kanban and Scrumban

نظرات