امروزه مشکلات عدیده ای سبب گردیده تا انگیزه های منفی مانند حرص و طمع باعث وجود تقلب در بازار باشد و سلامت مردم را به خطر اندازد.

عسل محصول تلاش زنبور در جمع‌آوری شهد گیاهان است و راه‌های تقلب بسیاری در تولید ان وجود دارد. طبق اخرین تحقیقات حدود 25 تا 30 درصد از آمار کل عسل گردشی در تجارت جهانی را عسل‌های تقلبی به خود اختصاص می‌دهند. کمبود صداقت و پاکی در محصولات باعث گردید ما جوانان متخصص این مرز و بوم دست به دست هم دهیم تا با شرافت به تضمین سلامت مصرف کننده بپردازیم. سلامت، مشتری مداری و کیفیت مناسب بسته بندی از اولویت های ما در ارائه خدمات است. با حمایت از عسل طبیعی شما هم در تغییر به سمت جامعه ای طبیعی و اصیل سهیم باشید.

اُ کالا

اُ کالا

  • سوپرمارکت آنلاین
نقاشیم

نقاشیم

  • تبدیل نقاشی بچه ها به یه دنیا کادوی جادویی
گیلیمو

گیلیمو

  • فروشگاه آنلاین صنایع دستی، هنری و سوغاتی