کارگاه استراتژی محتوا (Content Strategy)

کارگاه استراتژی محتوا (Content Strategy)

در کارگاه استراتژی محتوا با موضوعاتی مانند تعیین هدف و چشم‌انداز آشنا می‌شویم و مهمترین رکن تولید محتوا را که شناخت مخاطب است مرور می‌کنیم.

مخاطب، چراغ راه ما در تولید محتوا است به همین دلیل داستان زندگی مخاطب را بررسی می‌کنیم تا یک پرسونای مطمئن از مخاطب داشته باشیم.

سپس به سراغ تقویم و برنامه‌ریزی می‌رویم تا فرآیند ارتباط ما با مخاطب بر اساس یک تجربه انسانی مشخص باشد.

در این کارگاه با اصول داستان‌سرایی، نکات مرتبط با سئو و موضوعاتی همچون روش‌های تحریک مخاطب را نیز مرور می‌کنیم.

مهمترین بخش این کلاس تناسب فرآیند محتوا با سفر مشتری است و باید بدانیم در هر مرحله چه محتوایی را برای مخاطب منتشر کنیم.

طراحی چشم‌انداز و هدف
آشنایی با پرسونا
تقویم محتوا و برنامه‌ریزی انتشار
تولید محتوا بر اساس سفر مشتری
روش‌های تحریک مخاطب و داستان سرایی

نظرات