هلدینگ عظیم‌زاده یک هلدینگ با قدمت بیش از 40 سال است که با بنیان فرش شروع به کار کرد. هم اکنون 5 شرکت زیرمجموعه با عنوان «فرش عظیم‌زاده»، «قوی الماس خاورمیانه»، «دارو طب عظیم»، «عظیم پترو کیان کیش» و شرکت «عظیم کالا» دارد.