استارت آپ سلام نوپا ( رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارت آپ های ایران) ،رسانه ای جهت تولید و مدیریت محتوا اعم از گزارشات تحلیلی، خبری ، ایجاد و گسترش شبکه های حرفه ای داخلی و بین المللی در حوزه سرمایه گذاری های تخصصی در استارت آپ های ایران می باشد که رسالت خود را کمک و حمایت از استارت آپ های ایرانی قرار داده است..