هدف از تعریف این پروژه، ایجاد سیستمی با قابلیت جستجو در بیمه های ارائه شده از سوی نمایندگی های مختلف و فروش آنلاین بیمه نامه می باشد. در این فاز, بیمه شخص ثالث فقط مدنظر است و ارائه انواع بیمه های دیگر در فازهای بعدی می باشد.

فست‌بیمه

فست‌بیمه

  • صنعت بیمه، تجارت الکترونیک
ایزی بیمه

ایزی بیمه

  • سامانه هوشمندسازی کسب و کار نمایندگان و کارگزاران بیمه
تیم شیم

تیم شیم

  • پلتفورم مدیریت آنلاین و خرید تیمی بیمه