پیش رویداد مدرسه کسب و کار شتابدهنده

نام * نام خانوادگی * شماره تماس * کد ملی * رشته (مهارت) * کد ...

رویداد مدرسه کسب و کار شتابدهنده

نام * نام خانوادگی * شماره تماس * کد ملی * رشته (مهارت) * رویداد ...

آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش بینان

نام * نام نام خانوادگی شماره همراه * ایمیل * کد ملی * نام شرکت ...

معرفی خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ...

نام * نام نام خانوادگی شماره همراه * ایمیل * کد ملی * نوع شرکت ...

معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه صندوق ...

نام * نام نام خانوادگی شماره همراه * ایمیل * کد ملی * نوع فراگیر ...

فراخوان پذیرش تیم های استارتاپی در حوزه ...

فراخوان اتحادیه تخصصی پیشگامان کویر پذیرش تیم های استارتاپی در برنامه ی شتابدهی در حوزه ...

مدیریت مالی برای مدیران

نام * نام نام خانوادگی شماره همراه * ایمیل * کد ملی * سطح تحصیلات ...

جدیدترین استارتاپهای شهر یزد

اینوباساینوباس

اینوباس

سامانه رزرواسیون سرویس اختصاصی عمومی اینوباس

سرام پخش

اولین پلتفرم بازار کاشی و سرامیک ایران

هون آرتهون آرت

هون آرت

هون آرت یک استارتاپ در شهر یزد می باشد

همراه پی

سیستم پرداخت درون برنامه ای موبایل

اسمارت لرن

پلتفرم آموزش برنامه نویسی به شیوه ویدیویی و تعاملی

آی کوییزآی کوییز

آی کوییز

بازی آنلاین رقابت هوش

داستان شکست – استارتاپ Qbotix

Qbotix یک پنل خورشیدی تولید کرد که در طول روز خورشید را دنبال می‌کرد تا ...

داستان شکست – استارتاپ Qbotix

Qbotix یک پنل خورشیدی تولید کرد که در طول روز خورشید را دنبال می‌کرد تا ...

داستان شکست – استارتاپ Qbotix

Qbotix یک پنل خورشیدی تولید کرد که در طول روز خورشید را دنبال می‌کرد تا ...

داستان شکست – استارتاپ Qbotix

Qbotix یک پنل خورشیدی تولید کرد که در طول روز خورشید را دنبال می‌کرد تا ...

طراحی تعاملی

می‌خوایم ببینیم اولین بخش از طراحی تجربه کاربری چیه، چیکار می‌کنه و برنامش چیه؟ اولین ...

طراحی تعاملی

می‌خوایم ببینیم اولین بخش از طراحی تجربه کاربری چیه، چیکار می‌کنه و برنامش چیه؟ اولین ...

طراحی تعاملی

می‌خوایم ببینیم اولین بخش از طراحی تجربه کاربری چیه، چیکار می‌کنه و برنامش چیه؟ اولین ...

طراحی تعاملی

می‌خوایم ببینیم اولین بخش از طراحی تجربه کاربری چیه، چیکار می‌کنه و برنامش چیه؟ اولین ...

پارکهای علم و فناوری شهر یزد

مراکز رشد شهر یزد

مرکز رشد یزد دانشگاه پیام نورمرکز رشد یزد دانشگاه پیام نور

مرکز رشد یزد دانشگاه پیام نور

مرکز رشد یزد دانشگاه پیام نور یک مرکز رشد در شهر یزد می باشد

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنرمرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنر

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنر

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنر یک مرکز رشد در شهر یزد می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد یک مرکز رشد در شهر یزد می باشد

مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیکمرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیک

مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیک

مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیک یک مرکز رشد در شهر یزد می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزدمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد یک مرکز رشد در شهر یزد می باشد

شتابدهنده های شهر یزد

سان (سرایند افکار نو)سان (سرایند افکار نو)

سان (سرایند افکار نو)

سان (سرایند افکار نو) یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

فردادفرداد

فرداد

فرداد یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

پیشگامانپیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی