فعالیت استارتاپ آی کوییز حول یک بازی آنلاین رقابت هوش است که در آن دو رقیب به صورت آنلاین به رقابت می پردازند. این بازی در ۴ ست و در قالب دسته بندی هوشی مختلف است. مزیت رقابتی آی کوییز در آنلاین بودن آن است؛ چراکه اغلب بازی های هوشی آنلاین نیستند و اگر هم باشند تنها یک جنبه از هوش را بررسی می کنند اما آی کوییز به بیش تر جنبه های هوشی پرداخته است.