چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر

چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر

در نمایشگاه امسال سالنی برای استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها اختصاص یافته است.

نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر که به زعم برخی از صاحب نظران این حوزه، دومین نمایشگاه پربازدید کشوری به حساب می آید، امسال نیز همانند سال های گذشته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. نمایشگاه امسال به طور ویژه ای میزبان استارتاپ ها و شرکت های بزرگ این حوزه در بخشی اختصاصی خواهد بود. در این بخش که با عنوان کسب و کارهای آینده روستا و در سالن 27 نمایشگاه بین المللی تهران تشکیل می شود، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در بخش های زیر در نمایشگاه شرکت خواهند کرد:

صنایع دستی و گردشگری
کشاورزی، دامپروری، شیلات و صنایع وابسته
فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق
انرژی، محیط زیست و پسماند
تجارت الکترونیک
بهداشت، سلامت و تغذیه

24 ام الی 27 ام مرداد ماه 1398 

نمایشگاه بین المللی تهران

نظرات