شرکت راهکار آینده زمین با نام تجاری XaaS، ارائه دهنده خدمات زیرساخت رایانش ابری است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ شروع کرده و تاکنون به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات رایانش ابری به فعالیت خود ادامه داده است.

سرویس ابری لیارا

سرویس ابری لیارا

  • ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS
ابرآروان

ابرآروان

  • زیرساخت یکپارجه ابری
نیواد

نیواد

  • خدمات ابری