فهرست استارتاپهای حوزه زیرساخت ابری
  • 5 مورد
سرویس ابری لیاراسرویس ابری لیارا

سرویس ابری لیارا

ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

ابرزسابرزس

ابرزس

سرور ابری و دیتاسنتر ابری

ابرآروانابرآروان

ابرآروان

زیرساخت یکپارجه ابری

پارسا اسپیسپارسا اسپیس

پارسا اسپیس

فضای ابری مطمئن برای آپلود و دانلود نامحدود