پلتفرم سرمایه گذاری نزدیک بعد از ماه‌ها ایده پردازی و تحقیق، در زمستان ۱۳۹۷ شروع به کارکرد. این پلتفرم، علاوه بر اینکه دسترسی رایگان عموم مردم به مشاوره مالی را فراهم می‌سازد، به تسهیل مکانیزم‌های بازار سرمایه نیز می‌پردازد. فرآیندی که به تببین شعار اصلی ما، یعنی”ساده‌تر شروع کن... “انجامیده است. از این رو ‌تمام تمرکز تیم‌های فنی و مشاوران مالی نزدیک، معطوف به سادگی در انتخاب، سادگی در سرمایه‌گذاری و سادگی در رسیدن به اهداف مالی کاربران است.