رادیان یک مکانیزم ایجاد ارزش است. ساز و کاری شفاف که بر مبنای دستاوردهای کار گروهی و مدیریت نوین کسب و کار طرح ریزی شده و توانسته بخوبی به مشکلات پیش رو بیندیشد و ارایه راه حل نماید.

در حال حاضر رادیان فعالیت‌های خود را منحصرا در حوزه‌های آی تی، بانکی و بیمه متمرکز نموده و در تلاش است تا با کمک به سازمان‌هایی که نقش مهمی در توسعه کشور دارند، ارزش افزوده‌ی خدمات خود را به شمار بیشتری از هم‌مهینان ارایه نماید.

زمینه‌های توسعه خدمات بانکداری الکترونیک ، افزایش بهره‌بری پرسنل و فرآیندها ، توسعه سیستماتیک سنجش ریسک مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت رادیان محسوب خواهند شد.