همان‌قدر که جوانان در جستجوی سکوی پرتابند، استخوان‌خردکرده‌ها، مشتاق ره‌جویانی هستند که بی‌تاب حرکت و لبریز جوشش هستند. فروغ آدم خاکی به تازه‌کاری‌هاست. آدم‌هایی که وابستگی به مسیرها و ترس از تغییرها، هنوز دامن‌گیرشان نشده و عشق به پرواز، آرام‌شان نمی‌گذارد. آن‌هایی که جسارت آفرینشی نو و هیجان ابتکاری جدید در دل دارند. آن‌هایی که بار رشد جامعه را بر دوش می‌کشند و دنیا را جای بهتری برای زندگی می‌کنند. از همین روست که مربیان، گوش شنوا و ایجادکننده بستری شتابان می‌شوند برای حرف و طرح نوآفرینان و نوقدمان. تا هر آنچه از تجربه اندوخته‌اند، توشه راهشان کـنند. نیل به هدف، جز این جان‌مایه، ــرمایه نیز می‌خـواهد؛ ــرمایه‌ای بزرگ. چـرا که پاداش آن‌چنان جسارت و شهامتی، این‌چنین ــرمایه‌ای باید باشد. و اینجا صندوقی است که روی جسارت شما ــرمایه‌گذاری می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان، با مدیریت شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، پس از کسب مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، در تابستان 1398 کار خود را آغاز نموده است. دانش و تجربه متراکم در شرکت پارت و سایر شرکای صندوق در صنعت فناوری اطلاعات، مالی، بورس، بانک، هوش مصنوعی و پرداخت؛ فرصتی برای استارتاپهای فینتک، هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده‌ها است. با این حال حوزه سرمایه‌گذاری پارتیان محدود به این حوزه ها نیست.
پارتیان در مراحل اولیه و میانی رشد استارتاپ، سرمایه‌گذاری می‌کند. مبلغ سرمایه‌گذاری ما بین بسته به مرحله رشد و نیاز استارتاپ، 500 تا 5000 میلیون تومان می‌تواند باشد، و برای مبالغ بیشتر، راهکار سرمایه گذاری مشترک هم قابل اجرا است.