شرکت رایا فیبر پارس در سال ۱۳۹۰ در شیراز تاسیس گردید.

این شرکت در بدو فعالیت خود در زمینه طراحی، تامین و راه اندازی سیستم های مخابراتی، با همکاری شرکت فایبرهوم و با استفاده از متخصصین داخلی بخش قابل توجهی از بازار تجهیزات مخابراتی کشور را در اختیار گرفت.

در سال ۱۳۹۴ با گسترش دامنه فعالیت شرکت، طراحی و راه اندازی سیستم های برق خورشیدی، جهت برق رسانی به نقاط دور از شبکه توزیع برق و همچنین احداث نیروگاه های خانگی و صنعتی جهت تزریق برق به شبکه در زمره خدمات شرکت قرار گرفت.