به آذین هوش آسیا

تولید کننده تجهیزات اموزشی در حوزه اختلالات یادگیری و نقص توجه

شرکت به آذین هوش آسیا با بهره گیری از افراد خلاق و متخصص در حوزه های آموزشی تجهیزات جدیدی در آغاز به کار شرکت به آذین هوش آسیا در سال 1393 بوده که در بدو شروع تولید اولیه شرکت فقط منحصر به دستگاه هماهنگ کننده حسی -حرکتی هارمونیک بوده  که با توجه به اهداف شرکت  در حال حاضر تولیدات شرکت  به 12 محصول ارتقاء یافته است. هدف شرکت توسعه  و تحول تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در آموزش است   که در موقعیت کنونی بصورت سنتی ساخته و  استفاده می شود این تحولات ابزاری باعث ایجاد جهش و تسهیل موقعیت های آموزشی و درمانی خواهد شد.

حوزه درمان کودکان دارای اختلال دریادگیری و کودکان بیش فعال دارای نقص در توجه برای اولین بار در ایران ارائه نموده است علاوه براین موارد این شرکت تولید کننده انحصاری دستگاه هماهنگ کننده حسی-حرکتی هارمونیک نیز می باشد هم اکنون شرکت در پارک علم و فناوری استان فارس مستقر می باشد