شرکت فراهوش الکترومکانیک آرسام در سال ۱۳۹۴ با هدف نوآوری، ثبت اختراع و تولید در زمینه مهندسی پزشکی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۶ با ارایه کالاهای دانش بنیان موفق به اخذ گواهی شرکت دانش بنیان شد.این شرکت جهت رفع مشکلات موجود در زمینه پزشکی و بیمارستانی اقدام به نوآوری و اختراع در ایران و جهان و تولید اختراعات خود با قابلیت بالا در راستای رفع نقصهای موجود در مراکز درمانی با مشارکت پزشکان و پرسنل می نماید.