شرکت رسانا رهاورد رادین در سال 1396 فعالیت خود را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در پارک علم و فناوری فارس آغاز نمود.

یکی از اهداف شرکت از بدو تاسیس، استفاده از ظرفیت های داخلی در جهت کاهش وابستگی تکنولوژی های ساخت خارج از کشور می باشد. طراحی و ساخت محصولات این شرکت تحت برند نسیم ماهور به طور کامل توسط متخصصین داخلی انجام می شود و شرکت توانایی طراحی و اجرای نیروگاه های عظیم را بدون وابستگی به کشور های خارجی دارد.