دهکده ی نوآوری و فناوری رسا توسط تیمی از مخترعان و نخبگان تحت نظر و هدایت رسول شاهسونی، مخترع و نخبه ملی و بین المللی و دارنده مدال طلای جهانی فناوری‌های پیشرفته رباتیک و مکاترونیک، در فروردین ماه 1397 تأسیس و راه اندازی گردیده است. اتاق فکر و شورای سیاست گذاری مرکزی متشکل از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی، سیاست های کلان را برنامه ریزی می نمایند و بر اجرای آن ها نظارت می نمایند. این مرکز نخستین بار با ایده دانش محوری در حوزه فناوری های نوین در پارک علم و فناوری فارس شروع به فعالیت نمود که هم اکنون تعداد 9 دپارتمان در این مجموعه فعال می باشند. مهمترین اهداف این دهکده استفاده از توان نخبگان در جهت کمک به رونق تولید، ارتباط بین دانشگاه و صنعت، پرورش قشر جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. هر دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی منحصر به خود را دارد و اعضای فعال هر یک از این دپارتمان ها را جوانان نخبه و فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. از دیگر اهداف این مجموعه دانش بنیان، کمک به تحقق و ساخت ایده های مبتکران می باشد بطوری که متقاضیان جهت ساخت ایده های خود می توانند به کارشناسان دهکده مراجعه نمایند و متخصصان دهکده با حمایت علمی و فنی جهت ساخت طرح ها به یاری مبتکران می پردازند.