هوپ الکتریک(هومان پویا الکتریک)

تجهیزات پزشکی، ساخت و تولید لیزرهای پزشکی و سیستم های نوری

شرکت هومان پویا الکتریک hope کار خود را به صورت رسمی به عنوان یک شرکت تولید و تامین کننده تجهیزات پزشکی در سال۱۳۹۶ به صورت رسمی آغاز کرده است. تولید و تامین تجهیزات با کیفیت پزشکی و رضایت مشریان از اهداف کلی شرکت می باشد. شرکت hope با تکیه بر دانش فنی و تجربه نیروی متخصص در راه رسیدن به این اهداف خود گام برمی دارد.