پلتفرم نیکارو قصد دارد بین عناصر فعال در اکوسیستم آموزشی کشور شبکه سازی صورت دهد و کلاس های حضوری در حال برگزاری آموزشگاه ها را به کاربران و علاقه‌مندان معرفی نماید تا بر اساس فاصله مکانی، میزان رضایتمندی آموزشگاه و مربی، زمان و قیمت انتخاب آگاهانه تری داشته باشد.

اسمارت لرن

اسمارت لرن

  • پلتفرم آموزش برنامه نویسی به شیوه ویدیویی و تعاملی