فهرست استارتاپهای حوزه تکنولوژی آموزشی
  • 3 مورد
دی ام رمپدی ام رمپ

دی ام رمپ

رسانه آموزشی؛ خبری و تحلیلی دیجیتال مارکتینگ

نیکارونیکارو

نیکارو

سامانه معرفی و ثبت نام کلاس های آموزشی

اسمارت لرناسمارت لرن

اسمارت لرن

پلتفرم آموزش برنامه نویسی به شیوه ویدیویی و تعاملی