شرکت دانش بنیان تارنما گستر پارس لبخند در حوزه فناوری‌های مبتنی بر وب از سال ۱۳۸۹ تا کنون فعالیت می‌کند این مجموعه با هدف ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر وب تا کنون سرویس‌های مختلفی از جمله وب‌آلفا، دانگی و رایتیک را ایجاد نموده است.