ژئومارکتینگ، بازاریابی و بازار سازی بر اساس موقعیت جغرافیایی، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصاویر ماهواره ای (RS)، دیجیتال مارکتینگ، مشاوره و توسعه کسب و کار، ارتقاء برند و تولید محتوا و تحقیقات بازار، تولید محصولات نرم افزاری و ...