سازه بوک سامانه اطلاعات و استعلامات ساختمانی و در واقع پل ارتباطی بین سازندگان پروژه های ساختمانی و ارائه دهندگان خدمات و محصولات ساختمانی از طریق استعلام قیمت آنلاین، گسترش دامنه فعالیت تامین کنندگان خدمات و محصولات ساختمانی از طریق بازاریابی هدفمند و استفاده از فضای مجازی می‌باشد.

مزایای استفاده از سازه بوک چیست؟

سازه بوک بازی برد- بردی را برای دو طرف یک تعامل یعنی تامین کنندگان خدمات و محصولات ساختمانی از یک سو و سازندگان پروژه ساختمانی از سوی دیگر تعریف میکند.

سازندگان در اسرع وقت با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به خدمات یا محصول خود دست می یابد و فروشنده با توجه به گسترش دامنه فعالیت و دسترسی به بازار هدف وسیعتر شاهد رونق روز افزون خواهد بود.