درباره:


تولید کننده سیستم های نوین صوتی و تصویری تحت شبکه، همراه با سامانه جامع مدیریت مرکزی

سیستم های انتقال سرویس تلویزیونی و ویدیویی بر بستر شبکه رایانه ای سازمان اعم از شبکه کابلی یا بیسیم

امکان مدیریت کامل پخش بر روی تلویزیون ها به صورت مرکزی و تحت وب