پایشگران دانسته های زمین پارسیان

پایشگران دانسته های زمین پارسیان یک شرکت در شهر شیراز می باشد

واحد فناور پایشگران دانسته های زمین پارسیان در آذر ماه 1396 از سوی شماری از پژوهشگران دانشگاه شیراز و دانش آموختگان دانشگاهی راه اندازی گردید و کار خود را در پارک علم و فناوری فارس آغاز نمود. این واحد فناور کوشش دارد با بهره برداری از دانش بومی و بهره گیری از داده های زمینی (به ویژه گرید مبنا) و سنجش از دور خدمت رسانی نماید. مدیر عامل این واحد فناور آقای دکتر سید محمد جعفر ناظم‌السادات، استاد تمام دانشگاه شیراز در رشته‌ی هوا و اقلیم شناسی می باشند. ایشان از اساتید پیش‌رو در اجرای طرح‌های محیط زیستی ملی و بین‌المللی هستند.

توانمندی‌ها

کشاورزی، آب و هوا و محیط زیست:

تهیه‌ داده، اطلاعات و نقشه از پدیده‌های آب و هوایی و اقلیمی مانند بارش، دمای هوا، دمای سطح زمین، باد، تبخیر، تعریق، بیلان آبی و سرمازدگی برای گستره‌های گوناگون در گذر زمان
تهیه‌ داده و نقشه‌ پدیده‌های اقلیمی و کارکردهای کلرفیلی دریاها به ویژه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
کمک به مکان یابی پروژه‌های کشاورزی، منابع آب، محیط زیست و صنعتی با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی
مدل سازی‌های هیدرولوژیکی و زیست محیطی
تهیه نقشه از سنجه‌های مهم انرژی خورشیدی مانند انرژی دریافتی و برگشتی از زمین


سنجش از دور:

گردآوری و پردازش داده‌های ماهواره‌ای، انجام تصحیحات لازم و مدل سازی مورد نیاز برای آشکارسازی پدیده‌ها
پایش ماهواره‌ای برای برآورد مساحت و نیز ویژگی جنگل‌ها مراتع، سطح زیر کشت، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، پهنه‌های پوشیده از ریزگرد، زیستگاه‌های محیط زیست، منابع برفی، ابرها، بیابان‌ها، جزایر گرمایی و مقایسه زمانی آن‌‎ها
پایش ماهواره‌ای از آلایندگی هوا و ریزگردها در گستره شهر‌ها
تهیه نقشه از کاربردهای گوناگون زمین (پوشش سبز، آسفالت، ساختمان، آب و ...) در گستره کلان شهرها و شهرها