شرکت مهندسی نفت و گاز رادین فرادید پتروصنعت ، مجموعه ای فنی و اجرایی در راستای فعالیتهای تخصصی نفت و گاز در حوزه های خاص و نوین  می باشد. این شرکت پس از توسعه فعالیت های خود در اجرای هر چه مظلوب تر پروژه های خویش، از سال 1394 اقدام به تاسیس حوزه های تخصصی و گسترش شرکت در پروژه های صنعتی نموده است. شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز رادین فرادید پتروصنعت  کوشیده است با تمرکز بر مدیریت کنترل پروژه و مدیریت ریسک های مرتبط با پروژه های علمی و نوین صنعتی رضایت کارفرمایان را در اجرای با کیفیت و به موقع پروژه ها و ثبت رکورد در اولویت سازمانی خود قرار دهد.


 اهداف شرکت

بالابردن استانداردهای بومی و ثبت استانداردهای بین المللی

کاهش و بهسازی مصرف انرژی

محافظت از سرمایه مشتریان

استفاده و بکار گیری تکنولوژی نوین

بالابردن سطح توانمندی

بهبود مستمر سیستم مدیریت

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

جلوگیری از بروز حوادث برای کارکنان