ساخت و تولید انواع کنترل‌کننده‌ی سطح مخازن (دیجیتال و آنالوگ) برای جامدات و مایعات