شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران

شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران یک شرکت در شهر آباده می باشد

شرکت برجسته ایست با هدف رفع موانع در جامعه ناشنوایان و خصوصا کودکان و جوانان با عملکردی بی طرفانه و عاطفی برای حمایت از این قشر و به چالش کشیدن دولت ها و جامعه برای پاسخگویی به نیازهای ناشنوایان این شرکت مزایای بالقوه ای برای کودکان ناشنوا و همچنین جوانان دارد که هدف از اجرای این پروسه دریافت میزان تاثیر گذاری محصولات و فناوری در بین این قشر میباشد