تک پروگرم حاصل تفکر کشف فرصت های ناب است. تیم تخصصی تک پروگرم با همکاری کادری باتجربه و با هدف تحلیل و نیازسنجی اختصاصی مشتری ، تامین سفارش، صحت وعده های خدماتی، فعالیت خود را اغاز نموده است و ارائه پاسخ های سریع به نیازها و مشکلات مشتریان، هدایت آنان و ارضای به هنگام نیازهای مشتریان را مهمترین سرلوحه فعالیت های کاری خود میداند.