کارخانه مجازی البورد اولین کارخانه مجازی ایران زیر نظر پارک علم و فناوری فارس و مستقر در مرکز واحدهای فناور فسا می باشد . هدف ما مهندسان و طراحان ، در کارخانه مجازی البورد ارایه تکنولوژی روز دنیا با کیفیت مطلوب می باشد. کارخانه مجازی البورد با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه در حوزه های الکترونیک و کامپیوتر و برنامه نویسی قدرتمند و طراحی های مهندسی اهداف عالیه شرکت را دنبال می نماید.