کارگاه PFM

کارگاه PFM

حسابداری و مدیریت مالی چه به صورت فردی و چه به صورت سازمانی، به یکی از فعالیت‌های مهم در طول زندگی بشر تبدیل شده است. استارتاپ‌هاو شرکت‌های این حوزه با خودکار کردن بسیاری از فعالیت‌ها همچون ثبت و مدیریت تراکنش‌ها، بررسی درآمدها و هزینه‌ها، بودجه‌ریزی و بسیاری موارد دیگر، کمک شایانی به مردم و شرکت های دیگر کرده‌اند. در کارگاه PFM ضمن معرفی این حوزه به ظرفیت‌های فعالیت کسب و کارهای این حوزه در کشور خواهیم پرداخت.

سرفصل‌های کارگاه

تشریح PFM و تعیین جایگاهش در بیگ پیکچر دنیای FinTech

معرفی PFM

تاریخچه PFM

تشریح مفاهیم مرتبط با موضوع و روایت داستان خلق و توسعه PFM

تشریح زیر شاخه‌های PFM و معرفی برخی استارتاپ‌های هر کدام

تشریح موقعیت PFM در ایران و جایگاه فعلی و جایگاه آینده

مسیر رشد در ایران و چالش‌ها و فرصت‌ها

جمع بندی موضوع

زمان‌بندی کارگاه

پذیرش
۸:۳۰ - 9:00
آغاز و خوش‌آمدگویی
9:00 - 9:10
سخنران اول
9:10 - 9:30
مدرس
9:30 - 10:45
پذیرایی و شبکه‌سازی
10:45 - 11:15
مدرس
11:15 - 12:30
سخنران دوم
12:30 - 12:50
پرسش و پاسخ
12:50 - 13:00

نظرات