معرفی شرکت آبتین پژوهش کویر

شركت آبتين پژوهش كوير با اخذ نمايندگي رسمي و انحصاري آموزش و فروش شركت فستو پنيوماتيك در استان فارس در 3 شاخه تأمين قطعات و تجهيزات صنعتي، مشاوره و طراحي ونصب سيستم هاي اتوماسيون صنعتي، آموزش در زمينه هاي اتوماسيون صنعتي فعاليت خود را در سال 1388 آغاز نمود.

اين شركت تاكنون به لطف حق تعالي توانسته است بيش از 5000 نفر از پرسنل كارخانجات و دانشجويان دانشگاههاي اين استان را مورد آموزش قراردهد و همچنين با بيش از 150 كارخانه بزرگ اين استان در زمينه مشاوره و تأمين قطعات و اجراي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي همكاري داشته باشد.