شرکت مهدسین مشاور رادمان صنعت نصر

شرکت مهدسین مشاور رادمان صنعت نصر یک شرکت در شهر شیراز می باشد

امروزه و در عصر حاضر، اصلی ترین معیار برتری کشورها در مقایسه با یکدیگر میزان رشد و تعالی هر یک در حورزه علم و فن آوری است. رشد و تعالی علم و فن آوری در هر جامعه بشری، منوط به رشد مراکز علمی و همچنین مراکز پژوهشی وابسته به صنایع آن جامعه است. به طوری که توسعه و پیشرفت این مراکز، رشد علم و فن آوری و در پی آن، زیر بنای تعالی آن جامعه را نسبت به جوامع دیگر فراهم می سازد.

دانش، اطلاعات و فن آوری پایه و اساس پیشرفت در این دوران است. یکی از مهمترین عواملی که سبب ارتقاء سطح کیفی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به صنایع می گردد، امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی آنهاست که به دانشجویان و پژوهشگران مراکز یادشده کمک می کند که با هدف تولید علم و در راستای بومی سازی فن آوری و در نتیجه، پیشرفت پایه های علمی و تحقیقاتی کل مجموعه، قدم بردارند.

شرکت رادمان صنعت در سال 1388 و با تکیه بر این دیدگاه شکل گرفت. مهندسین و متخصصان با تجربه و همچنین فارغ التحصیلان از بهترین مراکز آموزش عالی و با هدف ایجاد یک مرکز صنعتی که پایه و اساس آن را دانش و فن آوری تشکیل می دهد، گرد هم آمدند. شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت تاسیس گردید و ساخت تجهیزات آموزشی و تحقیقاتی برای مراکز آموزش عالی کشور و نیز مجموعه های تحقیقاتی و پایلوت های نیمه صنعتی برای مراکز پژوهشی وابسته به صنایع، از جمله شاخه های فعالیت این شرکت قرار گرفت. مدیران و کارشناسان شرکت رادمان صنعت با تکیه بر دانش و تجارب خود توانستند ظرف مدت فعالیت، تمایز خود را به عنوان یک مجموعه پیشرو در زمینه تولید تجهیزات آموزشی و تحقیقاتی، به صاحبان علم و فن آوری بشناسانند.

مدیران و کارشناسان رادمان صنعت همواره دو اصل را به عنوان خط مشی تولید محصول مد نظر قرار داده اند. اصل اول عبارتست از تولید محصول با دو ویژگی "کیفیت بالا و کاربری مناسب". این اصل بدین سبب مورد توجه قرار گرفت که بحث تحقیقات، بالفطره نیازمند دقت فراوان بوده و همچنین از لحاظ ملی از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. پایه و اساس تحقیقات و پژوهشها را اصول علمی و تطابق اصول تئوری با اصول عملی در کار تشکیل می دهند. در خصوص تجهیزات آموزشی از طرف دیگر، تطابق دستگاه ها و تجهیزات ساخت شرکت با رئوس کتب مرجع مراکز آموزشی، در راستای تعهد به اصل اول، از سوی واحد فنی و مهندسی مورد توجه قرار گرفته است.

اصل دوم، تولید محصول با دو ویژگی"کاربری آسان و ظاهر زیبای تحهیزات" است که مدیران شرکت در راستای رعایت خط مشی تولید، بدان اهتمام ویژه ای داشته اند. کاربر تجهیزی که توسط کارشناسان شرکت رادمان صنعت طراحی و ساخته می شود، در کنار زیبایی ظاهر، می تواند به راحتی با آن کار کند و اطلاعات و نتایج لازم را از آن استخراج نماید.

خدمات مشاوره ای در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات، مهندسی فرآیندها و محاسبات تجهیزات از دیگر فعالیتهای این شرکت است که به سایر مجموعه های علمی و صنعتی جهت ساخت و تولید طرح یا تجهیزی که نیاز دارند، کمک کی کند.

شرکت رادمان صنعت بر آن است که با توجه به تجربیات و دانش خود بتواند از لحاظ علمی و تحقیقاتی نیاز داخل را به خارج از کشور مرتفع کند. چرا که اعتقاد ما بر این است که توان و دانش ایرانی می تواند بسیاری از کمبودهای داخلی را برطرف سازد و کشور را به خودکفایی در زمینه علم و فن آوری برساند. محصولات تولیدی شرکت از لحاظ کیفیت و سایر معیارهای موثر در سطح بندی دستگاه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی به حدی رسیده اند که بازارهای جهانی آماده پذیرش محصولات شرکت می باشند. در گامهای نخست، با شرکت در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و حضور در مناسبت های بین المللی، زمینه آشنایی بازار کشورهای منطقه با تجهیزات تولیدی رادمان صنعت فراهم گردید و شرکت توانست علاوه بر مطرح بودن به عنوان یکی از رهبران بازار داخلی، بازارهای خارجی را نیز تحت تاثیر محصولات خود قرار دهد.